Proceso selectivo postos temporais
Prospección e Orientación Laboral

31-07--2021_14-08-05

Segunda Fase

Valoración de méritos e entrevista
Lista Definitiva

Valoración de méritos e entrevista
Lista Preliminar

Primeira Fase

Valoración de méritos
Lista Definitiva

Valoración de méritos
Lista Preliminar

Convocatoria

RESOLUCIÓN POLA QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA DE POSTOS TEMPORAIS DE PERSOAL TÉCNICO DE PROSPECCIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL COMO EQUIPO TÉCNICO PARA A XESTIÓN DO PROGRAMA ASOCIADO AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL DÁ XUNTA DE GALICIA E OU CONSORCIO PARA OU DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS PARA A XESTIÓN UNIVERSITARIA PARA A POSTA EN MARCHA EN 2021 DUN PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN E MENTORING DESTINADO ÁS PERSOAS MOZAS INSCRITAS E BENEFICIARIAS DO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL NON ÁMBITO DÁ COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, PROGRAMA OPERATIVO DE EMPREGO XUVENIL

Datos da persoa solicitante